edeon.net Comunicació  Barcelona

El 55% dels ciutadans creuen que el paper de les empreses és més important que el dels governs per construir el futur

27/05/2020

Un estudi publicat al portal MarketingNews, que analitza la situació social i de les marques abans, durant i post crisi sanitària, indica que el 55% de les persones atorguen a les empreses un paper més important en la construcció de el futur que als propis governs o institucions públiques.

Segons dades de diferents estudis recollits en aquest informe, sobre com han actuat les marques durant la crisi, el públic ha valorat fins a un 60% la seva capacitat d'adaptació i en un 40% la seva preocupació per la societat; la publicitat no s'ha vist de manera negativa en aquest temps, només un 2% opinaven que les marques havien de deixar d'anunciar-, i un 31% deia sentir-se a gust amb els anuncis que feien referència a la situació actual encara que, això sí, vuit de cada deu catalans i espanyols preferien rebre missatges de felicitat, amor o confiança.

A edeon, durant aquests mesos hem multiplicat la feina vinculada a estratègies de comunicació corporativa, sempre vinculada a les accions de màrqueting estratègic dels nostre clients. Amb aquest informe a la mà, veiem més important el paper d'acompanyament que totes les empreses han de mantenir amb els seus clients i públics objectius. Aquest és un paper que, segons l'informe, ha de fonamentar-se sobre una sèrie d'actuacions, sent la primera la innovació social com a pilar fi de negoci, però també la flexibilitat, la consciència de la seva identitat i la preparació per als possibles canvis en el seu entorn, amb tolerància a les noves idees o comportaments de compra.

Les empreses que pensin en el futur haurien de fer-se una sèrie de 'preguntes clau' per enfocar i desenvolupar el futur: "per què existeixo com a companyia?", "quina és la meva missió?", "quines forces i debilitats tinc per desenvolupar-me en cada escenari", "quines oportunitats i amenaces presenta la situació?", "què puc fer ja avui per minimitzar els impactes i guanyar en resiliència?" i "què capacitats i estratègies necessito encara per avançar de forma eficient?".

Amb l'anàlisi de la situació global i personal afectada per la crisi sanitària i la seva incidència en els hàbits d'ús i consum, sense perdre de vista la incertesa sobre l'evolució que la pandèmia tindrà en el futur, aquest informe també apunta la necessitat d'un gir en la metodologia de pensament dels negocis i les marques, encaminada a una planificació més estratègica. Això suposa, entre altres línies d'actuació, passar d'un pensament lineal (decisions preses en resposta a les situacions generades) a un pensament de futur (anticipació i projecció de canvis de rumb a llarg termini). És per això que tot l'equip d'edeon, hem pres com a metodologia per afrontar aquesta nova etapa, llegir informes del sector i dedicar més temps a fer estudis de mercat que ens ajudin a desenvolupar les millors estratègies pels clients. 

Cal posar el focus en l'anàlisi de la diversificació de negoci, en lloc de centrar tota l'energia en un únic servei o negoci actual; inspirar-se en altres sectors, guanyar experiències que puguin enriquir a l'empresa; treballar amb organitzacions menys jerarquitzades on les decisions no es prenguin només a la cúpula, sinó que es produeixi l'intercanvi d'idees en tots els nivells, i passar també a una posició més proactiva per construir el negoci i la marca amb anticipació per modelar el futur.

Aquesta anticipació i proactivitat seran decissives per adaptar-se als temps de canvis. A l'agència tenim la sort de gestionar-nos, des dels inicis del 2010, com una agència de comunicació i màrqueting transversal, on tots els companys tenen veu per exposar les idees abans de consensuar-les entre l'equip de professionals i presentar-les als clients. 

En un escenari en què el consumidor post crisi serà més estalviador el canal digital es consolidarà, les experiències de compra seran més importants, les cadenes de producció seran més curtes i es definirà un nou màrqueting mix amb més pes en imatge digital, posicionament SEO i SEM i la fidelització de clients. A edeon.net estarem encantats de poder-vos oferir els nostres serveis de màrqueting transversal, on hem reforçat les accions de màrqueting digital però on no oblidem l'efectivitat de les estratègies de màrqueting tradicional.