edeon.net Comunicació  Barcelona

Naming: projecte per a una empresa del sector logístic

09/01/2024

Recentment hem entregat el nou Naming per una empresa del sector logístic que opera al mercat català, a l'espanyol, a l'italià i al portuguès. L'empresa té una clara vocació de servei i entre els seus punts forts consten les solucions digitals. Després de setmanes de treball amb reunions internes amb els socis de l'empresa i amb els companys de l'agència, hem seleccionat un Naming que defineix els seus objectius i els serveis que ofereixen. 

Per desenvolupar aquest projecte, des d'edeon, hem treballat amb un equip format per tres persones. Els tres professionals especialistes en branding han evolucionat noms i els han anat argumentant amb el client. Després de tres sessions de treball amb el client, i d'anar filtrant nomenclatures, hem escollit un parell de Namings com a finalistes, i després d'una enquesta a una mostra objectiva de cent persones, s'ha seleccionat el Naming final. 

Per a fer aquesta selecció, on s'havien presentat més de trenta noms, s'han tingut en compte la singularitat del nom, la facilitat de pronunciació i de retenció, la supervivència digital i els possibles dominis lliures per a la nova web que s'està treballant. 

Un cop s'ha tancat el projecte de Naming comença el projecte de Branding, on es crearà el logotip i tota la imatge corporativa de la companyia. Finalment es prepararan les aplicacions, destacant les de les xarxes socials, web i dossiers de presentació.