edeon.net Comunicació  Barcelona

Veiem amb optimisme els Plans de Màrqueting del 2021

29/12/2020

De cara al primer semestre del 2021 la percepció referent a les inversions en màrqueting tornarà a l'alça, així s'extreu d'una investigació impulsada per l'Associació de Marketing d'Espanya. Els directors de màrqueting consultats es mostren més optimistes o esperançats pel que fa a l'evolució de les vendes pròpies (+2,5 ), la situació de mercat i la inversió publicitària, si bé aquests dos últims paràmetres encara continuen en valors negatius (-0,1 i -0,3, respectivament).

Javier Gómez, product director de Gfk, es va encarregar de presentar els resultats d'un estudi on les dades estan molt marcades per la vacuna contra la COVID-19. En general, ara mateix hi ha major nombre de directors de màrqueting optimistes (44%) que pessimistes (29%), tot i que situen al 2022 (29%) o 2023 o més (18%), com el moment d'una recuperació sectorial generalitzada. A més, el 52% dels enquestats diuen que aquest semestre que tanquem al desembre ha resultat millor del que esperaven, davant el 34% que diu que ha resultat pitjor del previst.

A edeon hem viscut una evolució dels serveis de comunicació i màrqueting favorable. Els serveis tradicionals com l'execució d'accions offline s'han estancat però les accions digitals han augmentat. "Des de l'inici de la pandèmia que hem vist com alguns clients han hagut de canviar les planificacions i han deixat d'invertir en accions de màrqueting, altres però, han incrementat la pressió al mercat confiant-nos tasques de comunicació i màrqueting digital, i aquest fet ens ha permès tancar l'any en positiu", assegura en Lluís Feliu, director de comunicació i màrqueting de l'agència.

Així doncs, des de l'agència edeon hem pogut fer un tancament d'any amb nous clients a la cartera, tots ells demandants de serveis de community manager, publicitat digital i PR Digital. En general, i pel que fa als pressupostos de màrqueting, el 43% dels consultats a l'estudi, diuen que decreixeran, davant el 28% que opinen que creixeran. En termes globals, l'informe conclou que l'evolució serà del -1,40%. Els anunciants contindran la seva inversió en publicitat i en personal. Altres àrees més proclius a rebre major desemborsament pressupostari són la investigació de mercats i consultoria, la inversió en marca i relacions amb clients, i els descomptes.

L'estudi també ofereix bones notícies pel que fa a la publicitat digital. Els mitjans online cada vegada acaparen una major porció del pastís publicitari enfront de suports tradicionals, en un escenari en el qual un 48% d'empreses inverteixen més del 40% en publicitat digital. També assenyala que la irrupció de la pandèmia i el confinament general decretat es van traduir en una digitalització forçosa que ha beneficiat el sector del màrqueting digital,  especialment les àrees com el comerç electrònic: més de la meitat de les companyies venen més del 5% dels seus productes de forma online, el que suposa un creixement del comerç electrònic de 10 punts en només un semestre. Així mateix, creix el nivell de satisfacció amb les vendes de comerç electrònic, que resulta satisfactori per al 40% dels directors, i alguns experts apunten a una acceleració en digitalització de les companyies i departaments de màrqueting de cinc anys en tan sols uns mesos.

Els diferents sectors

Tot i que la crisi ha estat transversal per a tot el mercat, l'informe mostra diferències sectorials, sobretot pel que fa a perspectives de futur. Mentre que Banca, Energia, Automoció i Turisme presenten expectatives negatives per al 2021, el Gran Consum, la Moda i l'Ensenyament se situen com els sectors més optimistes al costat d'altres situats sota el paraigua digital, com és el cas de la Tecnologia.

Des de l'agència seguirem molt atents a l'evolució dels diferents sectors per poder detectar oportunitats de negoci, generar sinergies entre clients i potenciar així l'economia del teixit empresarial de la nostra zona. 

Font: Associació de Marketing d'Espanya